Så startade resan

 

KALLFRONT
År 2019 initierades de musikaliska möten, som två år senare skulle
resultera i konstellationen "Kallfront".'
Sångaren och låtskrivaren Hussni Mörsare (med ett förflutet i Bl.a
Raubtier) inledde samarbete med gitarristen och medkompisitören
Patrik Forlund. Det gemensamma målet var skapandet utav ett sound,
där Hussnis förflutna som vokalist i Thrash och Power
metalkonstellationer skulle möta Patriks rötter ifrån Tech-Death
världen. Blytunga riff i möte med allsångsvänliga melodier, i ett
kraftladdat och målsökande missil-paket. 

 

 

Basisten Pehr Andersson och trumslagaren Sebastian Lindgren (The Duskfall)
rekryterades kort därefter till utgörande utav hårdför rytmsektion.
Djupt rotade i det Norrländskt kärva klimat som oavkortat sätter sin
säregna prägel på sin befolkning, har orkesterns kylslagna tillvaro
naturligtvis präglat utkomsten. 

 

 

Som Hussni Mörsare så rappt
sammanfattar det i debutsingeln biter: "Vad du ser är vad du får". Äkta,
utan kosmetiska ingrepp, tonsätter Kallfront en existens i en bortglömd
marginal, där Mörsares djupsinniga Svenskspråkiga reflektioner ger
lyriskt djup och karaktär till den musikaliska urladdningen.
Kallfront själva sammanfattar sin högenergiska och medryckande
musik med dessa ord: Svensk Metal Ifrån Urskogen!

 

ENGLISH VERSION

In 2019, the musical encounters were initiated, which would, two years later, result in the formation of the band "Kallfront."

The singer and songwriter Hussni Mörsare (formerly of bands like Raubtier) began collaborating with guitarist and co-composer Patrik Forlund. Their shared goal was to create a sound that would merge Hussni's background as a vocalist in Thrash and Power metal bands with Patrik's roots in the Tech-Death world. Heavy-hitting riffs would merge with sing-along-friendly melodies, all packaged in a power-packed and purposeful missile.

Shortly after, bassist Pehr Andersson and drummer Sebastian Lindgren (The Duskfall) were recruited to form the band's robust rhythm section. Deeply rooted in the harsh climate of Northern Sweden, which invariably leaves its distinct mark on its inhabitants, the band's chilly existence has naturally influenced their output.

As Hussni Mörsare succinctly puts it in their debut single, "What you see is what you get." Authentic, without cosmetic interventions, Kallfront embodies an existence in a forgotten margin, where Mörsare's profound Swedish-language reflections infuse lyrical depth and character into the musical outpouring.

Kallfront summarizes their high-energy and captivating music with these words: "Swedish Metal from the Primeval Forest!"